پکیج دو مبدل یا پکیج مونوترمیک

پکیج دو مبدل یا پکیج مونوترمیک

پکیج دو مبدل یا مونوترمیک (Monothermic)
در این نوع پکیج ها از دو نوع مبدل استفاده می گردد:
1-مبدل اصلی (Gas Water Heat Exchanger)
2-مبدل صفحه ای (Water Heat Exchanger)
برای تامین گرمایش محیط از مبدل اصلی استفاده می گردد و آب سیستم گرمایش پس از عبور از این مبدل و گرم شدن به رادیاتورها منتقل می گردد. اما برای تامین آبگرم مصرفی(بهداشتی)، آب سیستم گرمایش توسط پمپ دستگاه از مبدل اصلی عبور کرده و سپس به جای حرکت به سمت رادیاتورها، از مبدل صفحه ای عبور می کند و همزمان آب سرد ورودی نیز از مبدل صفحه ای می گذرد، بر اثر عبور این دو آب وانتقال حرارت از طریق آبگرم مدار گرایش به آبسرد ورودی، آبگرم مصرفی(بهداشتی) در دسترس قرار می گیرد. در این نوع سیستم ها به جهت ثابت بودن دبی عبوری و کنترل بهتر دمای سیال، گرادیان حرارتی تحت کنترل بوده و آبگرم مصرفی (بهداشتی) به صورت مطبوع به دست می آید و ضمنا در شرایط کارکرد یکسان، با توجه به اینکه آبگرم مصرفی با شعله مشعل(Burner) تماس مستقیم ندارد، تشکیل رسوب بر جدار داخلی مبدل صفحه ای به مراتب دیرتر از مدل تک مبدل اتفاق می افتد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *