دیگ چگالشی گسرو Ultrabox 430

توضیحات

نصب آسان و اشغال حداقل فضا به دلیل ابعاد مناسب
دارای کنترلر فوق پیشرفته SIEMENS آلمان
قابلیت برقراری اتصال مدولار تا 16 دستگاه
دارای چرخ جهت جابه جایی سریع و آسان
دارای مبدل حرارتی از جنس استنلس استیل
کاهش چشمگیر مصرف سوخت
مجهز به سیستم دمای بیرونی
بویلر چگالشی زمینی
ظرفیت اسمی ورودی گرمایش (min) : 41.8 kw
ظرفیت اسمی ورودی گرمایش (max) :405.5
ظرفیت اسمی خروجی گرمایش (min80/60):40.6 kw
ظرفیت اسمی خروجی گرمایش ( max 80/60):393.7 kw
ظرفیت اسمی خروجی گرمایش (50/30 min) :45.0 kw
ظرفیت اسمی خروجی گرمایش ( max 50/30) :430.3 kw
راندمان گرمایش (80/60 min) :97.3 kw
راندمان گرمایش ( max 80/60) :97.1 kw
راندمان گرمایش ( min 50/30) :107.9 kw
راندمان گرمایش (50/30 max) :106.1 kw
سطح صدا :76.1 dB(A)
عمق دستگاه :960 m
ارتفاع دستگاه :1520 m
طول دستگاه :1072 m
وزن دستگاه :451
Nox class:6
نوع گاز : G20
فشار گاز : 160 pa
فشار آب : 0.86 bar