داکت اسپلیت اینورتر کانالی گرین 60000

توضیحات

استقلال هر واحد از نظر مصرف انرژی
قابلیت نصب دستگاه برای فضاهای کوچک تا بزرگ
حذف کانال کشی عمودی
قابلیت لوله کشی بیشتر نسبت به کولرهای گازی
حذف لوله کشی های اضافی در ساختمان
حذف رادیاتور و تامین گرمایش به وسیله کویل آبگرم
ظرفیت سرمایش :60000 Btu/h
ظرفیت گرمایش :63000 Btu/h
جریان مصرفی سرمایش :8.6 A
جریان مصرفی گرمایش :8.42 A
سطح صدا :50 dB(A)
عمق یونیت داخلی :1250 m
ارتفاع یویت داخلی :785 m
طول یونیت داخلی :290 m
عمق یونیت خارجی :940 m
ارتفاع یونیت خارجی :368 m
طول یونیت خارجی :1366 m
وزن یونیت داخلی :52 kg
وزن یونیت خارجی :110 kg
قطر لوله مایع :9.52 mm
قطر لوله گاز :19.05 mm
قطر لوله درین :3/4 mm