داکت اسپلیت کانالی اینورتر تراست ظرفیت 18000

توضیحات

امکان نصب کویل آبگرم
امکان اتصال به هوای تازه
قابل نصب در سقف کاذب
حداقل نوسانات درجه حرارت
تکنولوژی روز دنیا
حداکثر سطح آسایش
ظرفیت سرمایش :18000 Btu/h
ظرفیت گرمایش :19800 Btu/h
جریان سرمایش :7.2 A
جریان گرمایش :8.1 A
سطح صدا یونیت داخلی :40 dB
سطح صدا یونیت خارجی : 55 dB
عمق یوینت داخلی : 920 mm
ارتفاع یونیت داخلی : 210 mm
طول یونیت داخلی : 570 mm
عمق یونیت خارجی : 780 mm
ارتفاع یوینت خارجی : 605 mm
طول یونیت خارجی : 290 mm
وزن یونیت داخلی : 23 kg
وزن یونیت خارجی : 40 kg
قطر لوله مایع : 6.35 mm
قطر لوله گاز : 12.7 mm
قطر لوله درین : OD