داکت اسپلیت کانالی تراست ظرفیت 24000

توضیحات

امکان نصب کویل آبگرم
امکان اتصال به هوای تازه
قابل نصب در سقف کاذب
حداقل نوسانات درجه حرارت
تکنولوژی روز دنیا
حداکثر سطح آسایش
ظرفیت سرمایش :24000 Btu/h
ظرفیت گرمایش :26000 Btu/h
جریان سرمایش :9.9 A
جریان گرمایش :10.6 A
سطح صدا یونیت داخلی :46/41/37 dB(A)
سطح صدا یونیت خارجی :58 dB(A)
ابعاد یونیت داخلی :570*270*920 mm
ابعاد یونیت خارجی : 310*650*900 mm
وزن یونیت داخلی :26.5 kg
وزن یونیت خارجی :49 kg
قطر لوله مایع :9.52 mm
قطر لوله گاز :15.9 mm
قطر لوله درین :OD