داکت اسپلیت کانالی تراست ظرفیت 48000

توضیحات

امکان نصب کویل آبگرم
امکان اتصال به هوای تازه
قابل نصب در سقف کاذب
حداقل نوسانات درجه حرارت
تکنولوژی روز دنیا
حداکثر سطح آسایش
ظرفیت سرمایش :48000 Btu/h
ظرفیت گرمایش :53000 Btu/h
جریان سرمایش :8.2 A
جریان گرمایش :9.1 A
سطح صدا یونیت داخلی :49/47/44 dB(A)
سطح صدا یونیت خارجی :58 dB(A)
ابعاد یونیت داخلی :800*300*1200 mm
ابعاد یونیت خارجی : 340*1250*940 mm
وزن یونیت داخلی :44 kg
وزن یونیت خارجی :95 kg
قطر لوله مایع :9.52 mm
قطر لوله گاز :19 mm
قطر لوله درین :OD