مینی چیلر اینورتر گرین 8 تن
آبان 6, 1399
داکت اسپیلت اینورتر کانالی گرین 24000
آبان 6, 1399
Show all

داکت اسپلیت اینورتر کانالی گرین 18000

توضیحات

استقلال هر واحد از نظر مصرف انرژی
قابلیت نصب دستگاه برای فضاهای کوچک تا بزرگ
حذف کانال کشی عمودی
قابلیت لوله کشی بیشتر نسبت به کولرهای گازی
حذف لوله کشی های اضافی در ساختمان
حذف رادیاتور و تامین گرمایش به وسیله کویل آبگرم
ظرفیت سرمایش :18000 Btu/h
ظرفیت گرمایش :19000 Btu/h
جریان مصرفی سرمایش :8.6 A
جریان مصرفی گرمایش :8.05 A
سطح صدا :41 dB(A)
عمق یونیت داخلی :890 m
ارتفاع یونیت داخلی :785 m
طول یونیت داخلی :290 m
عمق یونیت خارجی :800 m
ارتفاع یوینت خارجی :300 m
طول یوینت خارجی :590 m
وزن یونیت داخلی :34 kg
وزن یونیت خارجی :45 kg
قطر لوله مایع :6.35 mm
قطر لوله گاز :12.7 mm
قطر لوله درین :3/4 mm