داکت اسپیلت گرین ON/OFF ظرفیت 36000
مرداد 13, 1399
داکت اسپیلت گرینON/OFF ظرفیت 60000
مرداد 13, 1399
Show all

داکت اسپیلت گرین ON/OFF ظرفیت 48000

توضیحات

استقلال هر واحد از نظر مصرف انرژی
قابلیت نصب دستگاه برای فضاهای کوچک تا بزرگ
حذف کانال کشی عمودی
قابلیت لوله کشی بیشتر نسبت به کولرهای گازی
حذف لوله کشی های اضافی در ساختمان
حذف رادیاتور و تامین گرمایش بوسیله کویل آبگرم