داکت اسپلیت اینورتر آکس با فشار نرمال ظرفیت 36000
دی 14, 1399
داکت اسپلیت اینورتر آکس با فشار نرمال ظرفیت 50000
دی 14, 1399
Show all

داکت اسپلیت اینورتر آکس با فشار نرمال ظرفیت 48000

توضیحات

داکت اسپلیت آکس ساخت ایران می باشد .
گاز این دستگاه R 410 است .
ظرفیت سرمایش : 48000 Btu/h
ظرفیت گرمایش : 51000 Btu/h
جریان مصرفی سرمایش : 7.57 A
جریان مصرفی گرمایش : 7.45 A
سطح صدا : 50 dB
طول یوینت داخلی : 1250 mm
عمق یوینت داخلی : 785 mm
ارتفاع یونیت داخلی : 290 mm
طول یونیت خارجی : 940 mm
عمق یونیت خارجی : 368 mm
ارتفاع یونیت خارجی : 1365 mm
وزن یونیت داخلی : 52 kg
وزن یونیت خارجی : 110 kg
سایز لوله مایع : 9.57 mm
سایز لوله گاز : 19.05 mm
سایز لول درین : 3.4 mm