داکت اسپیلت اینورتر گرین ظرفیت 24000
مرداد 13, 1399
داکت اسپیلت اینورتر گرین ظرفیت 36000
مرداد 13, 1399
Show all

داکت اسپیلت اینورتر گرین ظرفیت 30000

توضیحات

اسپیلت کانالی کم مصرف ( اینورتر ) R410
ارتفاع بسیار مناسب جهت نصب
قابلیت نصب هوای برگشت و کانال هوای تازه
قابلیت تغییر دریچه مکش هوا
مجهز به فیلتر جهت افزایش کیفیت هوا