داکت اسپلیت اینورتر با فشار نرمال اجنرال ظرفیت 30000

توضیحات

این داکت اسپلیت ها طراحی باریک و جمع و جوری دارد.
داکت اجنرال به آسانی نصب می شود .
از دو طرف لوله کشی درین دارد .
کارکرد در دمای پایین محیط از ویژگی های داکت اسپلیت اینورتر اجنرال است .
ظرفیت سرمایش : 8.50 kw
ظرفیت گرمایش : 10 kw
جریان سرمایش : 11.7 A
جریان گرمایش : 11.6 A
شدت صدای یونیت داخلی : 37 dB
شدت صدای یوینت خارجی : 53 dB
طول یونیت داخلی : 1135 mm
عمق یونیت داخلی : 700 mm
ارتفاع یونیت داخلی : 270 mm
طول یونیت خارجی : 900 mm
ارتفاع یونیت خارجی : 830 mm
عمق یونیت خارجی : 330 mm