داکت اسپلیت اینورتر با فشار نرمال اجنرال ظرفیت 54000

توضیحات

این داکت اسپلیت ها طراحی باریک و جمع و جوری دارد.
داکت اجنرال به آسانی نصب می شود .
از دو طرف لوله کشی درین دارد .
کارکرد در دمای پایین محیط از ویژگی های داکت اسپلیت اینورتر اجنرال است .
ظرفیت سرمایش : 14 kw
ظرفیت گرمایش : 16 kw
جریان سرمایش : 6.5 A
جریان گرمایش : 6.9 A
شدت صدای یونیت داخلی : 43 dB
شدت صدای یوینت خارجی : 55 dB
طول یونیت داخلی : 1050 mm
عمق یونیت داخلی : 500 mm
ارتفاع یونیت داخلی : 400 mm
طول یونیت خارجی : 900 mm
ارتفاع یونیت خارجی : 1290 mm
عمق یونیت خارجی : 330 mm