داکت اسپلیت اینورتر با فشار نرمال اجنرال ظرفیت 24000

توضیحات

این داکت اسپلیت ها طراحی باریک و جمع و جوری دارد.
داکت اجنرال به آسانی نصب می شود .
از دو طرف لوله کشی درین دارد .
کارکرد در دمای پایین محیط از ویژگی های داکت اسپلیت اینورتر اجنرال است .
ظرفیت سرمایش : 7.10 kw
ظرفیت گرمایش : 8 kw
جریان سرمایش : 9.7 A
جریان گرمایش : 9.7 A
شدت صدای یونیت داخلی : 29 dB
شدت صدای یوینت خارجی : 59 dB
طول یونیت داخلی : 1135 mm
عمق یونیت داخلی : 700 mm
ارتفاع یونیت داخلی : 270 mm
طول یونیت خارجی : 790 mm
ارتفاع یونیت خارجی : 578 mm
عمق یونیت خارجی : 315 mm