رادیاتور ایران رادیاتور مدل اکو

توضیحات

دومین تولیدکننده بزرگ رادیاتور
تولید کننده بیش از 24 مدل رادیاتور آلومینیومی در ابعاد و شکلهای مختلف
صادرکننده به بیش از 30 کشور جهان
منتخب سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به عنوان واحد نمونه کیفی در سطح ملی
ظرفیت گرمایش :133 watt
ظرفیت گرمایش : 115 kcal/h
فاصله دو لوله : 500 m
ارتفاع کل : 568 m
عرض کل : 63 m
قطر لوله : 1 inch