رادیاتور ایران رادیاتور مدل ماکسی

توضیحات

دومین تولیدکننده بزرگ رادیاتور
تولید کننده بیش از 24 مدل رادیاتور آلومینیومی در ابعاد و شکلهای مختلف
صادرکننده به بیش از 30 کشور جهان
منتخب سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به عنوان واحد نمونه کیفی در سطح ملی
ظرفیت گرمایش : 157 watt
ظرفیت گرمایش : 135 kcal/h
فاصله دو لوله : 500 m
ارتفاع کل : 568 m
عرض کل :74 m
قطر لوله :1 inch