رادیاتور ایران رادیاتور مدل ترمو

توضیحات

دومین تولیدکننده بزرگ رادیاتور
تولید کننده بیش از 24 مدل رادیاتور آلومینیومی در ابعاد و شکلهای مختلف
صادرکننده به بیش از 30 کشور جهان
منتخب سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به عنوان واحد نمونه کیفی در سطح ملی
ظرفیت گرمایش: 146 watt
ظرفیت گرمایش : 126kcal/h
فاصله بین دو لوله:500 m
ارتفاع کل : 580 m
عرض کل : 61 m
قطر لوله : 1 inch