TTSR 12 HT1 I اسپلیت اینورتر تراست

توضیحات

تکنولوژی روز دنیا در طراحی اسپلیت های تراست
پایین ترین میزان مصرف برق در کولرگازی تراست
دارای مبرد دوستدار محیط زیست
گاز دستگاه های اسپلیت اینورتر تراست R 410 است .
حداقل نوسانات درجه حرارت
حداکثر سطح آسایش محیط در طراحی کولرگازی تراست
ظرفیت سرمایش : 12000 Btu/h
ظرفیت گرمایش : 12500 Btu/h
جریان مصرفی سرمایش : 5/3 A
جریان مصرفی گرمایش : 4/8 A
سطح صدای یونیت داخلی : dB) 45)
عمق یونیت داخلی : 777 mm
ارتفاع یوینت داخلی : 250 mm
طول یونیت داخلی : 201 mm
عمق یونیت خارجی : 754 mm
ارتفاع یونیت خراجی : 300 mm
طول یونیت خارجی : 552 mm
سایز لوله مایع : 6 mm
سایز لوله گاز : 15.88 mm