TTSR 18 HT3 I اسپلیت اینورتر تراست

توضیحات

تکنولوژی روز دنیا در طراحی اسپلیت های تراست
پایین ترین میزان مصرف برق در کولرگازی تراست
دارای مبرد دوستدار محیط زیست
گاز دستگاه های اسپلیت اینورتر تراست R 410 است .
حداقل نوسانات درجه حرارت
حداکثر سطح آسایش محیط در طراحی کولرگازی تراست
ظرفیت سرمایش : 18000 Btu/h
ظرفیت گرمایش : 17900 Btu/h
جریان مصرفی سرمایش : 6/8 A
جریان مصرفی گرمایش : 6/5 A
سطح صدای یونیت داخلی : dB) 41)
عمق یونیت داخلی :1095 mm
ارتفاع یونیت داخلی : 327 mm
طول یونیت داخلی : 235 mm
عمق یونیت خارجی : 853 mm
ارتفاع یونیت خارجی: 349 mm
طول یونیت خارجی : 602 mm
سایز لوله مایع : 6 mm
سایز لوله گاز : 12.7 mm