کولر گازی پرتابل گرین ظرفیت 12000

توضیحات

قابلیت سرمایش و گرمایش
دارای فیلتر چندگانه جهت تصفیه هوا
کمپرسور روتاری با مصرف کم برق
ظزفیت سرمایش :12000 Btu/h
ظرفیت گرمایش :13000 Btu/h
جریان مصرفی سرمایش :5.95 A
جریان مصرفی گرمایش :4.88 A
عمق دستگاه :290 m
ارتفاع دستگاه :450 m
طول دستگاه :890 m
وزن دستگاه :33 kg