اسپلیت ایستاده تراست 100000 Btu

توضیحات

اسپلیت ایستاده تراست دارای گرمکن الکتریکی کمکی است.
این اسپلیت ها مناسب فضاهای عمومی (بانک ، رستوران ،مسجد و …) است .
برق اسپلیت کولرگازی ایستاده تراست سه فاز است .
ظرفیت سرمایش :96000 Btu/h
ظرفیت گرمایش :106000 Btu/h
جریان مصرفی سرمایش :15.4 A
جریان مصرفی گرمایش :16.5 A
سطح صدا یونیت داخلی :56 dB(A)
سطح صدا یونیت خارجی :68 dB(A)
عمق یونیت داخلی : 1200 m
ارتفاع یونیت داخلی : 1860 m
طول یونیت داخلی : 518 m
عمق یونیت خارجی :1312 m
ارتفاع یونیت خارجی : 919 m
طول یونیت خارجی : 658 m
وزن یونیت داخلی :140 kg
وزن یونیت خارجی :177 kg
قطر لوله مایع :12.7 mm
قطر لوله گاز :25.4 mm