اسپلیت ایستاده تراستBtu 50000

توضیحات

اسپلیت ایستاده تراست دارای گرمکن الکتریکی کمکی است.
این اسپلیت ها مناسب فضاهای عمومی (بانک ، رستوران ،مسجد و …) است .
برق اسپلیت کولرگازی ایستاده تراست سه فاز است .
ظرفیت سرمایش :48000 Btu/h
ظرفیت گرمایش :50000 Btu/h
جریان مصرفی سرمایش :7.3 A
جریان مصرفی گرمایش :8 A
سطح صدا یونیت داخلی :56 dB(A)
سطح صدا یونیت خارجی :64 dB(A)
عمق یونیت داخلی :540 m
ارتفاع یونیت داخلی :370 m
طول یوینت داخلی :1780 m
عمق یونیت خارجی :900 m
ارتفاع یونیت خارجی :350 m
طول یونیت خارجی :1170 m
وزن یونیت داخلی :49 kg
وزن یونیت خارجی :94 kg
قطر لوله مایع :9.52 mm
قطر لوله گاز :19.05 mm