مینی چیلر اینوتر 5 TONبا مبرد R410
مهر 9, 1399
اسپیلت تراست رده A ظرفیت 24000
مهر 9, 1399
Show all

اسپیلت تراست رده A ظرفیت 12000

توضیحات

کلاس A انرژی
دارای مبرد دوستدار محیط زیست R410
سرمایشی و گرمایشی
تک فاز
ظرفیت سرمایش : 12000 Btu/h
ظرفیت گرمایش : 12500 Btu/h
جریان مصرفی سرمایش : 5/4 A
جریان مصرفی گرمایش : 5 A
سطح صدای یونیت داخلی : dB 38
عمق یونیت داخلی : 777 mm
ارتفاع یونیت داخلی : 250 mm
طول یونیت داخلی : 201 mm
عمق یونیت خارجی : 754 mm
ارتفاع یونیت خارجی : 300 mm
طول یونیت خارجی : 552 mm
سایز لوله مایع : 6 mm
سایز لوله گاز : 9.52 mm