ZMSA -18H01RAFB اسپلیت ON/OFF زانتی

توضیحات

سپلیت های کولرگازی زانتی با استفاده از گاز R410(سازگار با محیط) کار می کند .
این کولرگازی ها موجب صرفه جویی در مصرف برق می شوند .
سیستم Turbo(جهت خنک کنندگی سریع محیط) از قابلیت های اسپلیت زانتی می باشد .
پرتاب باد کولرگازی رانتی چهار جهته است .
ظرفیت سرمایش : 18000 Btu/h
ظرفیت گرمایش : 18500 Btu/h
جریان مصرفی سرمایش : 6/2 A
جریان مصرفی گرمایش : 5/9 A
سطح صدای یونیت داخلی : dB 36
عمق یونبت داخلی: 965 mm
ارتفاع یونیت داخلی: 215 mm
طول یونیت داخلی: 319 mm
عمق یونیت خارجی: 800 mm
ارتفاع یونیت خارجی: 333 mm
طول یونیت خارجی: 554 mm
سایز لوله مایع : 6.35 mm
سایز لوله گاز : 12.7 mm