ZMSA – 24H01RAFB اسپلیت ON/OFF زانتی

توضیحات

اسپلیت های کولرگازی زانتی با استفاده از گاز R410(سازگار با محیط) کار می کند .
این کولرگازی ها موجب صرفه جویی در مصرف برق می شوند .
سیستم Turbo(جهت خنک کنندگی سریع محیط) از قابلیت های اسپلیت زانتی می باشد .
پرتاب باد کولرگازی رانتی چهار جهته است .
ظرفیت سرمایش : 24000 Btu/h
ظرفیت گرمایش : 25700 Btu/h
جریان مصرفی سرمایش : 8/6 A
جریان مصرفی گرمایش : 8/4 A
سطح صدای یونیت داخلی : dB 43
عمق یونیت داخلی : 1080 mm
ارتفاع یونیت داخلی : 226 mm
طول یونیت داخلی : 335 mm
عمق یونیت داخلی : 845 mm
ارتفاع یونیت داخلی : 363 mm
طول یونیت داخلی : 702 mm
سایز لوله مایع : 9.52 mm
سایز لوله گاز : 16.9 mm