ZMS – 30H01RAAB اسپلیت ON/OFF زانتی

توضیحات

اسپلیت های کولرگازی زانتی با استفاده از گاز R410(سازگار با محیط) کار می کند .
این کولرگازی ها موجب صرفه جویی در مصرف برق می شوند .
سیستم Turbo(جهت خنک کنندگی سریع محیط) از قابلیت های اسپلیت زانتی می باشد .
پرتاب باد کولرگازی رانتی چهار جهته است .
ظرفیت سرمایش : 30000 Btu/h
ظرفیت گرمایش : 31000 Btu/h
جریان مصرفی سرمایش : 9/6 A
جریان مصرفی گرمایش : 9/5 A
سطح صدای یونیت داخلی : dB 46
عمق یونیت داخلی : 1259 mm
ارتفاع یونیت داخلی : 282 mm
طول یونیت داخلی : 362 mm
عمق یونیت خارجی : 946 mm
ارتفاع یونیت خارجی : 410 mm
طول یونیت خارجی : 810 mm
سایز لوله مایع : 9.52 mm
سایز لوله گاز : 19 mm