سیستم های تهویه مطبوع اسپیلت(کولر گازی)

سیستم های تهویه مطبوع اسپیلت(کولر گازی)

Split air conditioning systems
این نوع تهویه مطبوع (A/C) از دو قسمت تشکیل شده است: قسمت داخلی و قسمت بیرونی. این دو بخش بوسیله دو خط لوله تبرید(refrigeration pipework) و یک اتصال الکترونیکی به هم متصل شده اند.
اینجا، تصویر نمونه ای از سیستم جدا از هم ( اسپیلت) مشاهده می شود.
همانند سیستم تهویه مطبوع پنجره ای،سیستم اسپیلت،گرما را از اتاق تهویه شده، خارج می نماید:
و از یک مدار(circuit) تبرید و دو مدار هوا تشکیل شده است.
سیستم اسپیلت، رایج ترین سیستم تهویه مطبوعی است که امروزه مورد استفاده قرار می گیرد. از این پس، ما این سیستم را به عنوان بخش عمده و مهم مطالعات خود، استفاده خواهیم کرد. ما به عملکرد این سیستم، تکنولوژی که در آن مورد استفاده قرار گرفته است، نصب و طراحی،عملکرد و نگهداری و تعمیرات ساده آن، خواهیم پرداخت.
پیش از آنکه به جزئیات عملکرد این سیستم بپردازیم، سعی می کنیم که با اجزاء تشکیل دهنده آن بهتر آشنا شویم.

شابلن یا تکیه گاه (The Support):
این قسمت،بخش داخلی دستگاه را به دیوار محکم و ثابت می کند. در اصطلاح عامیانه از این مدل، به عنوان اسپیلت دیواری نام می برند.
فیلتر(Filter):
هوا را قبل از عبور از اواپراتور، فیلتر می کند.
اواپراتور(Evaporator):
مبدل حرارتی سرمایی است.
فن(Fan):
فن اواپراتور،(که اغلب لوله ای می باشد) هوای اتاق را، از میان مبدل سرمایی به درون خود مکیده و سپس آن را از دریچه هواکش، به بیرون می دمد.
تیغه های هدایت هوا(Vents):
این تیغه ها میتوانند به صورت خودکار باشند یا نباشند. ولی همیشه برای اینکه امکان انتخاب جهت جریان سرد را داشته باشیم، قابل تنظیم هستند.
اتصال تبرید(Connections Refrigeration):
این قطعات، امکان اتصال قسمت های داخلی و خارجی دستگاه را به وسیله لوله های مسی به وجود می آورند. اساسا دو نوع اتصال وجود دارد،اتصالات سریع و اتصالات پرچی که در این باره بعدا صحبت خواهیم کرد.
لوله کشی(Pipedwork):
امکان جریان مبرد بین دو قسمت داخلی و خارجی دستگاه را بوجود می آورد. این لوله از جنس مس و مخصوص سیستم های سرمایی ساخته شده است.
هشدار:لوله های مسی لوازم بهداشتی، برای استفاده در کاربرد تبرید، مناسب نمی باشد
سیستم انبساط موئین(Capillary):
در سیستم تهویه A/C، سیستم انبساط، ضرورتا، از لوله بسیار باریکی به نام لوله موئین ساخته شده اند.

Condensates:
هنگامی که مبرد از اواپراتور عبور می کند، هوای پیرامون آن خنک می شود و بخشی از بخار آب موجود در هوا،تقطیر شده و در سینی ای که در زیر اواپراتور قرار گرفته است، تخلیه و به وسیله لوله ای به بیرون از اتاق هدایت می گردد.
اکنون بهتر است قسمت خارجی دستگاه را بررسی کنیم،

شبکه محافظ(Grille):
کار این شبکه،محافظت از پره های کندانسور در برابر خرابی صدمه است.
کندانسور(Condensor):
این دستگاه،یک مبدل حرارتی است، که در آن عمل میعان مبرد رخ می دهد.

فن(Fan):
فن محوری هوای بیرون را از کندانسور عبور داده و به هوای بیرون تخلیه می کند.
اتصالات تبرید(Refrigeration Connection):
این اتصالات به خصوص جهت اتصال به بخش داخل دستگاه ، طراحی شده اند.
لوله کشی (Pipe Work):
این لوله های مسی، امکان جریان مبرد را فراهم می آورند. ضروری است که از نوع مناسب جهت سیستم های سرمایی ساخته شود.
کمپرسور(Compressor):
کمپرسوری که در اینجا نشان داده شده است از نوع بسته (hermetic) است . به این معنی که جهت تعمیر، نمی تواند باز شود. تا اینجا، ما تنها درباره عملکرد پیستون کمپرسور،به دقت و با جزئیات صحبت کرده ایم. چون که عملکرد این نمونه کمپرسور ساده ترین نوع کمپرسور و قابل درک ترین نمونه آن می باشد. به هر حال، کمپرسورهای مدل های روتاری و اسکرال نیز موجود می باشند که درباره عملکرد آنها، بحث خواهیم کرد.
اکنون که درک صحیحی از اصول عملکرد سیستم تهویه مطبوع پیدا کرده اید، به مسائل مهم تری می پردازیم و درباره دماها و فشارهای کارکرد دستگاه بحث خواهیم کرد.
ولی تمامی اصولی که در اینجا آموختیم، می تواند برای بسیاری از دستگاه ها ی دیگر نیز اعمال شود.
به عبارت بهتر، برای یخچال،سیستم تهویه مطبوع،سردخانه ها،فریزرها و دستگاه های یخ ساز، راکتورهای هسته ای آبی و غیره، تفاوت تنها در دمای کارکرد آنهاست و حالات و ویژگی های تکنولوژیکی تجهیزات موجود در آنها می باشد. ولی در هریک از آنها حداقل یک کمپرسور، یک کندانسور، یک دستگاه انبساط و یک اواپراتور وجود دارد.

فیلتر و خشک کن(Filter-dryer):
نقش این قسمت ازدستگاه فیلتر کردن مبرد است به منظور جلوگیری از عبور ناخالصی هایی که باعث مسدود شدن روزنه بسیار باریک لوله موئین می شود. همچنین این قسمت جهت جذب بخار آب احتمالی در سیکل سرمایی طراحی شده است. چون که آب دشمن جدی ای برای مبرد سرمایی می باشد:
سوختن کمپرسور ____ اسیدهای بسیار قوی ____ آب+مبرد

جعبه الکتریکی(Electrical Box):
اتصالات الکتریکی که امکان اتصال الکتریکی بین قسمت داخلی و خارجی دستگاه ها را فراهم می سازد در این جعبه قرار دارد.
اکنون تمام کاری که باید انجام دهیم این است که قسمت های داخلی و خارجی دستگاه را به هم متصل کنیم .
جهت اتصال دو قسمت داخلی و خارجی دستگاه ما از روش زیر استفاده خواهیم کرد:
لوله کشی مسی که مدار تبرید قسمت داخلی و خارجی دستگاه را به هم متصل می نماید.
کابل کنترل که امکان عبور سیگنال های الکتریکی را از قسمت داخلی به قسمت خارجی دستگاه یا برعکس را فراهم می سازد.
لوله خروجی کندانس که امکان تخلیه آب های ناشی از میعان بخار آب موجود در هوا را فراهم می سازد.
هشدار: هرگز نمی توانیم پدیده میعان را در اواپراتور نادیده بگیریم.
نکات مهم:
با توجه به طرح و ظرفیت دستگاه و امکانات الکتریکی می توان از برق تک فازV 240/220 و یا برق سه فاز V 380 استفاده نمود.
ضروری است که حداقل یکی از لوله های مبرد سرمایی را عایق حرارتی کنیم. ممکن است بر اساس نوع سیستم لازم باشد هر دو خط لوله مبرد عایق شوند.
هر مدل و نمونه ای از سیستم اسپیلت را که نصب کرده باشیم. هر دو قسمت دستگاه(خارجی و داخلی) باید به خوبی به دیوار نصب شوند تا لرزش را به حداقل میزان ممکن تقلیل دهند. آسایش ساکنین نباید با آلودگی صوتی به خطر افتد.
مکان قرار گرفتن قسمت داخلی دستگاه هرگز نباید شکل و طرح اتاق را زشت کند. همچنین باید امکان جریان و گردش مناسب هوای مورد نظر را فراهم کند به آسانی امکان تخلیه مایع حاصل از میعان را فراهم آورده و کوتاهترین مسیر ممکن برای لوله تبرید را پیش بینی نمود. تمام این موارد باید مطابق با پیشنهادهای تولید کننده اجرا شود.

انتخاب مکان قرار گرفتن بخش خارجی دستگاه نیز نباید شکل ظاهری ساختمان را زشت کند. ضمن اینکه باید با آیین نامه های ساختمان نیز هماهنگ باشد. دقت کنید در برخی ساختمان ها نصب هر قطعه ای در قسمت نمای خارجی آنها ممنوع اعلام شده است.

اکنون بهتر است مدار تبرید را کمی بیشتر بررسی کنیم.
عملکرد مدار تبرید در سیستم های تهویه مطبوع اسپیلت از همه جهت همانند سیستم های تهویه مطبوع پنجره ای می باشد مهم ترین تفاوت بین این دو سیستم مربوط به فن اواپراتور آنها می باشد که با موتور مستقل تجهیز شده است.
پیشتر نمودار مقابل را دیده اید که هوای اتاق از اواپراتور عبور می کند و به صورت هوای خنک تر خارج می شود در حالی که هوای بیرون از اتاق کندانسور عبور می کند و به صورت هوای گرم تر خارج می شود.
در تمام مدارهای تبرید گرما از اتاق تهویه شده به وسیله سیستم سرمایی به خارج از اتاق پمپ می شود و آنگاه به فضای بیرون تخلیه می شود.

به عنوان یادآوری در زیر مدار سیستم اسپیلتی به همراه فشار های مختلف و حالات فیزیکی مختلف مبرد آن را می بینید .
مهم است که دریابیم تمام سیستم های تبرید تراکمی دقیقا اصول عملکرد مشابهی را رعایت می کنند.
باید به خود یادآوری کنیم که در هر مدار، مبرد از اجزاء مشابه با حالت فیزیکی مشابه و با خواص مشابه عبور می کند. هرگز مبرد از بین نمی رود.
به همین دلیل ضروری است که سیستم را از هر چیزی که می تواند باعث خراب شدن آن شود محافظت کنیم. مانند:هوا،آب،روغن های نامناسب و غیره.
بر خلاف سیستم های تهویه مطبوع یکپارچه (پنجره ای)(که شامل تنها یک قسمت هستند) سیستم های اسپیلت نمی توانند در کارخانه تکمیل و تست شوند. کارشناسان نصب باید اتصال لوله های مبرد متصل به دو بخش دستگاه را تکمیل کنند.
جهت جلوگیری از خرابی زود هنگام مدار تبرید باید هنگام نصب دستگاه کمی دقت داشته باشیم.
به این علت در این کتاب نصب کردن سیستم های مطابق با بهترین روش به شما آموخته می شود.
پیش از آنکه به جزئیات بیشتر نصب دستگاه بپردازیم مطالعات خود را در زمینه عملکرد این دستگاه تکمیل می کنیم.
با تکمیل مطالعات خود درک بهتری از محدودیت های کارکرد دستگاه مشکلات در نصب سیستم و هر خطای دیگری که ممکن است رخ دهد خواهیم داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *