کولرگازی اسپلیت

آشنایی با انواع کولرگازی

کولرهای گازی به دو دسته تقسیم می شوند :

کولرگازی یک تکه

کولرگازی دو تکه یا ( کولرگازی اسپلیت )

باید بدانید تمام کولرهای گازی شامل کمپرسور و اواپراتور هستند که در کولرهای گازی اسپلیت کمپرسور از اواپراتور جدا شده که از لحاظ فنی آسایش و رفاه و راحتی بیشتری را برای مصرف کننده بوجود می آورد.

انواع کولرگازی اسپلیت به شرح ذیل می باشد :

کولرگازی اسپلیت دیواری

این نوع کولر گازی دوتکه  بوده و دارای یک یونیت خارجی  و یک یونیت داخلی است، یونیت خارجی در محیط بیرونی و یونیت داخلی روی دیوار نصب می شود و هر دو یونیت به وسیله ی لوله های مسی و کابل های فرمان به هم متصل می شود

کولرگازی اسپلیت ایستاده

در این نوع کولرگازی هم مثل اسپلیت دیواری ،یونیت خارجی در فضای بیرون نصب شده و از طریق دو رشته لوله مسی و کابلی. فرمان به همراه عایق به یونیت داخلی متصل می شود که یونیت داخلی به صورت ایستاده در فضای داخل قرار می گیرد.

کولرگازی اسپلیت سقفی زمینی

باید بدانید که تمام کولرگازی های اسپلیت به دو قسمت یونیت داخلی ویونیت خارجی تقسیم میشود.در این سری یونیت داخلی به دو صورت نصب می شود،هم می توانید یونیت داخلی آن را به سقف نصب کرده و هم می توانید آن را  روی زمین در کنار دیوار قرار دهید.

کولرگازی اسپلیت کاستی یک طرفه

در این مدل هم کولرگازی به صورت اسپلیت و یا دوتکه ساخته می شود و یونیت خارجی مثل بقیه ی اسپلیت ها در خارج از محیط نصب می شود و یونیت داخلی ،که آن هم دو قسمت بوده( بدنه + قاب ) در داخل نصب می شود.

روش نصب این سری اسپلیت ها به این صورت هست که بدنه به یک شاسی آهنی از قبل آماده شده که در داخل سقف کاذب نصب شده است،متصل می شود و بعد از انجام سفیدکاری و تمام شدن گچ کاری سقف ،پانل یا قاب یونیت داخلی را برای زیبایی ظاهری روی بدنه قرار می دهند.

معمولا اسپلیت های کاستی یک طرفه در اضلاع دیوار نصب می شود زیرا در این مدل یک دریچه برای خروج هوا از دستگاه وجود دارد و به همین دلیل به این کولرگازی اسپلیت،یک طرفه می گویند

کولرگازی اسپلیت کاستی چهار طرفه

این نوع کولرگازی اسپلیت هم دقیقا مثل اسپلیت کاستی  یک طرفه است با این تفاوت که در این سری یونیت داخلی دارای چهار دریچه خروج هوا می باشد و برای همین است که به آن اسپلیت کاستی چهار طرفه می گویند.

غالبا یونیت داخلی این نوع اسپلیت را در وسط سقف قرار می دهند که هوا  به راحتی از چهار جهت وارد محیط می شود.