داکت اسپلیت

آبان 5, 1399

کاتالوگ داکت اسپلیت جی پلاس

داکت اسپلیت جی پلاس مزیت کنترل بار لحظه ای دارد کنترل فشار استاتیک خارجی این داکت اسپلیت ها سرمایش و گرمایش مطبوع به محیط می دهند […]