دمای خشک و مرطوب سیستم سرمایشی کولر گازی

دمای خشک و مرطوب سیستم سرمایشی کولر گازی

اطلاعاتی که توسط تولید کننده ارائه می گردد همواره براساس شرایطی خاص از کارکرد است . این شرایط به منظور امکان مقایسه راندمان بین تولیدکنندگان مختلف استاندارد شده است. برای مثال استاندارد ISO R 85-NF E36101 شرایط زیر را اعلام می نماید.

همانگونه که در جدول فوق مشاهده می نمایید دو نوع درجه حرارت اعلام گردیده، دمای حباب خشک و دمای حباب مرطوب.
ما همیشه از دماسنج معمولی (جیوه ای – الکلی ) استفاده می کنیم که درجه حرارت محیط را نشان می دهد. (مثلاC ͦ 20) اینگونه دماسنج را حباب خشک می نامند. زیرا حباب آنها مرطوب نیست بنابراین درجه حرارتی که خوانده می شود دمای حباب خشک یا
دمای خشک نامیده می شود.
به هر حال همانگونه که قبلا نیز ذکر شد هوای اطراف ما شامل بخار آب است و می دانیم که این بخار بر روی سطوح سرد تقطیر و به مایع تبدیل میشود. در ادامه بیشتر به این مطلب خواهیم پرداخت ولی در اینجا لازم است یاد آوری نماییم که مقدار بخار آب در هوا بسیار مهم است.
می توانیم با یک آزمایش تفاوت دمای حباب خشک و مرطوب را درک کنیم.
همانگونه که ملاحظه میکنید دمای حباب خشک که دماسنج(1) نشان می دهد C ͦ 20 است، ما فتیله ای که به شکل حباب دماسنج است را با آب C ͦ 20 مرطوب نموده و روی حباب دماسنج قرار می دهیم. در ابتدا دماسنج دمای C ͦ 20 را نشان می دهد. اکنون اگر هوای اتاق را روی این فتیله مرطوب به حرکت درآوریم خواهیم دید که دما کاهش می یابد. این دما که با حباب مرطوب دماسنج نشان داده می شود دمای مرطوب و یا دمای حباب مرطوب نامیده می شود.
می دانیم که همواره حرارت از جسم گرمتر به سمت جسم سردتر جریان می یابد و این امر در کلیه روابط فیزیکی حاکم است در اینصورت رطوبت نیز از محل مرطوب تر به محل خشک تر جریان می یابد. به همین دلیل است که هوا همواره جاذب رطوبت است.
در تصویر(1) هوا در درجه حرارت C ͦ 20 حاوی 60% رطوبت است (یعمی هوا حاوی 60% از حداکثر رطوبتی است که می تواند در خود داشته باشد و بنابراین می تواند رطوبت بیشتری جذب نماید.)
هوا در هنگام عبور از روی فتیله خیس رطوبت را جذب نموده و مرطوب تر از حالتیکه بر روی فتیله وزیده، خارج می شود. ولی هوا گاز است و امکان جذب مایع (دارای وزن مخصوص بیشتر از خود است) را ندارد. لذا آب باید بصورت بخار درآید. آب جهت تبدیل به بخار نیاز به جذب حرارت دارد. (مرحله تبخیر) به همین دلیل فتیله و آب موجود در آن و نهایتا حباب دماسنج سردتر می شود. در این مثال حباب مرطوب دمای C ͦ 15 را نشان می دهد.


در شرایط تصویر(2) دمای هوای C ͦ 20 و رطوبت آن 30% است بنابراین امکان جذب رطوبت بیشتری را دارد. درحالیکه هوا با شرایط فوق از فتیله مرطوب میگذرد می تواند رطوبت بیشتری را جذب و بنابراین مقدار بیشتری از آب تبخیر می گردد. جهت تبخیر این مقدار آب نیاز به حرارت و گرمای بیشتری است و لذا کاهش دما نیز بیشتر بوده و دماسنج با حباب مرطوب دمای مثلاC ͦ 12 را نشان می دهد.

در شرایط تصویر(3) دمای هوای C ͦ 20 و رطوبت آن 100% است یعنی هوا کاملا اشباع بوده و امکان جذب آب بیشتری را ندارد. لذا در زمان عبور از روی فتیله خیس قابلیت جذب رطوبت بیشتری را نداشته و دماسنج با حباب مرطوب نیز دمای C ͦ 20
را نشان می دهد.

در شرایط تصویر (3) دمای هوا C ͦ 20 و رطوبت آن 100% است. یعنی هوا کاملا اشباع بوده و امکان جذب آب بیشتری را ندارد.
لذا در زمان عبور از روی فتیله خیس قابلیت جذب رطوبت بیشتری را نداشته و دماسنج با حباب مرطوب نیز دمای C ͦ 20
را نشان می دهد.

در شرایط تصویر(3) دمای هوا C ͦ 20 و رطوبت آن 100% است یعنی هوا کاملا اشباع بوده و امکان جذب آب بیشتری را ندارد.
لذا در زمان عبور از روی فتیله خیس قابلیت جذب رطوبت بیشتری را نداشته و دماسنج با حباب مرطوب نیز دمای C ͦ 20 را نشان می دهد.
همواره به خاطر داشته باشید که دمای حباب مرطوب کمتر و یا برابر دمای حباب خشک است و بنابراین می توان گفت که هرچه اختلاف دمای هوای خشک و مرطوب کمتر باشد هوا مرطوب تر است و اگر دماهای خشک و مرطوب با هم برابر باشند هوا از رطوبت اشباع می باشد. بنابراین هوا به رطوبت نسبی 100% رسیده است. RH=100%.
امروزه دماسنج های الکترونیک قادرند درجه حرارت خشک- مرطوب و رطوبت نسبی را نشان دهند.
مراقب حسگر رطوبت دستگاه باشید درصورتیکه خیس شود دستگاه خراب خواهد شد.

ظرفیت سرمایش:
برای مثال مشخصات فنی یک دستگاه تهویه را بررسی می نماییم. ظرفیت سرمایش این دستگاه W2000 است (cooling capacity) که مطابق بار حرارتی است که توسط اواپراتور می تواند جذب کند درصورتیکه منابع حرارتی اتاقی که این دستگاه در آن نصب گردیده بیش از W2000 باشد، دمای محیط بالا می رود بنابراین پیش از نصب سیستم تهویه مطبوع، میزان حرارتی را که باید دستگاه از محیط اطرافش جذب کند محاسبه می نماییم. جهت محاسبه بار حرارتی باید بار حرارتی خارجی شامل دیوارهای خارجی – سقف- پنجره و غیره و بارهای داخلی شامل ساکنین-روشنایی- دستگاه های مولد گرما و … را محاسبه نماییم. مجموع این بارهای حرارتی ظرفیت دستگاه سرمایی را مشخص می کند. محاسبات بارهای حرارتی نیاز به زمان و تخصص کافی دارد ولی به صورت سرانگشتی ضرایبی جهت محاسبه بارهای حرارتی در اختیار کاربران قرار می گیرد تا در صورت لزوم حدود ظرفیت دستگاه های سرمایی مورد نیاز را برآورده نماید. ولی به صورت جدی پیشنهاد می شود برای انتخاب هریک از دستگاه های سرمایی محاسبه بار حرارتی با دقت انجام شود و بارهای داخلی و خارجی و همچنین مقدار دفعات باز و بسته شدن درب های خارجی ملحوظ گردد.
پس از محاسبه، ظرفیت سرمایش مورد لزوم معادل W1920 به دست آمده و بنابراین دستگاهی با ظرفیت W2000 را انتخاب می نماییم . توجه نمایید که این ظرفیت میزان حرارتی است که اواپراتور در شرایط استاندارد قابلیت جذب حرارت از هوا را دارد شرایط استاندارد درجه حرارتCͦ 27 حباب خشک است، آیا این دما کمی زیاد نیست؟
در شرایطی که مصرف انرژی و صرفه جویی در آن مطرح است سیستم های تهویه مطبوع به گونه ای طراحی می شوند که حداکثر اختلاف دمایی حدود Cͦ 7 تا Cͦ 8 بین دمای هوای خارج و داخل را تامین نمایند. در تابستان بدن ما گرم شده و عرق می کند و به همین دلیل معمولا لباس های نازک و آستین کوتاه می پوشیم. اگر اختلاف دمای هوای خارج و داخل زیاد باشد ممکن است دچار شوک سرما شده و بیمار شویم، لازم است در انتخاب دستگاه شرایط استاندارد را به کارفرما توضیح دهیم.

رطوبت زدایی:

در جداول سازندگان، میزان رطوبت زدایی برحسب لیتر در ساعت مشخص می گردد.
همانگونه که قبلا اشاره نمودیم بخار آب موجود در هوا براثر تماس با سطح سرد اواپراتور تقطیر می شود این بدان معناست که همانگونه که قبلا اشاره نمودیم بخار آب موجود در هوا بر اثر تماس با سطح سرد اواپراتور تقطیر میشود این بدان معناست که قسمتی از ظرفیت سرمایش برای رطوبت زدایی مصرف می شود.
این ظرفیت تقطیر بسیار بیشتر از آن است که نادیده انگاشته شود بار نهان یا نامحسوس در این مثال W650 است و بنابراین از ظرفیت W 2000 دستگاه فقط W1350 را جهت سرمایش هوا مورد استفاده قرار می دهد.
بنابراین مقدار ظرفیت سرمایی w2000 که توسط تولید کننده اعلام میگردد جمع ظرفیت سیستم سرمایش است و این ظرفیت شامل :
1. ظرفیت محسوس W1350 که جهت کاهش دمای هوا مورد استفاده واقع می شود.
2. ظرفیت نامحسوس W650 که جهت کاهش رطوبت و تقطیر بخار آب موجود در هوا استفاده می شود.
بنابراین به ازاء ظرفیت نامحسوس مقدار ظرفیت محسوس سرمائی کاهش می یابد.
یا به بیان دیگر رطوبت نسبی هوای محیط باعث افزایش تقطیر گردیده و افزایش ظرفیت نامحسوس کاهش ظرفیت محسوس یا به بیان دیگر رطوبت نسبی هوای محیط باعث افزایش تقطیر گردیده و افزایش ظرفیت نامحسوس کاهش ظرفیت محسوس سرمایی را به دنبال خواهد داشت.
در تابستان بدن ما عرق می کند و به صورت لایه نازکی از آب روی پوست بدن ما نمایان می شود. هرچه هوا گرم تر شود میزان تعریق ما نیز زیادتر می گردد. در تمامی قسمت های نمایان بدن مانند گردن، صورت ، دست ها ، و غیره این لایه نازک آب با هوای خشک اطراف در تماس است و همانگونه که قبلا بیان شد هوای اطراف این آب را از سطح بدن جدا می کند. این تغییر با تبخیر آب و دریافت حرارت لازم از بدن ما صورت می گیرد و بنابراین ما احساس خنک شدن می کنیم.
بنابراین هرچه هوا خشک تر باشد مقدار بیشتری آب را می تواند جذب نماید و به همین دلیل اثر هوای گرم و خشک از لحاظ ذهنی همانند هوای سرد و مرطوب است. برخی سیستم های تهویه مطبوع با امکان رطوبت زدایی ساخته شده اند که امکان کاهش رطوبت را بدون کاهش دما می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *