نحوه محاسبه ظرفیت فن کویل

نحوه محاسبه ظرفیت فن کویل

How to calculate fan coil capacity
محاسبه ظرفیت فن کویل امری ساده و در عین حال زمان بر است و پارامترهای زیادی مانند ارتفاع از سطح دریا ، دمای هوای ورودی و خروجی فن کویل ،رطوبت نسبی محیط و … در تعیین ظرفیت آن تاثیر گذار هستند .
ظرفیت فن کویل ها را به دو روش محاسبات مهندسی و محاسبات سر انگشتی می توان بدست آورد . در مشخصات فیزیکی ساختمان و هوای محیط داخلی و خارجی باید در دسترس باشد . ( مشخصاتی مانند جنس دیوارها ، درها ، پنجره ها ، ضریب هدایتی حرارتی آنها ، کاربردی ساختمان ، تعداد افراد ، نوع فعالیت افراد در محیط ، تجهیزات گرمازای نصب شده در محیط و …) اما از آنجایی که در عمل دسترسی به تمام این اطلاعات برای ساختمان های قدیمی و بدون مستندات مهندسی دشوار است . به همین جهت در ساختمان ها محاسبه ظرفیت کویل به صورت انگشتی انجام می پذیرد .
روش محاسبات مهندسی :
برای این منظور ابتدا باید بار برودتی ساختمان محاسبه شود . این کار معمولاً توسط مهندسین مشاور تاسیسات مکانیکی انجام می شود . با داشتن بار برودتی ساختمان ، حجم هوادهی دهی فن کویل قابل محاسبه خواهد بود . برای این منظور از فرمول زیر استفاده می شود :

Q=M.CP.ΔT
که در آن :
Q : بار برودتی ساختمان بر حسب بی تی یو بر دقیقه ( Btu/min )
M : دبی هوای فن کویل بر حسب فوت مکعب بر دقیقه (cfm )
Cp : گرمای ویژه هوا در فشار ثابت که عددی ثابت معادل 0/24 Btu/lb. F
Δ : اختلاف دمای بین هوای ورودی و خروجی فن کویل بر حسب درجه فارنهایت ( F )
برای محاسبه دبی هوا بر حسب cfm ، می بایست گرمای ویژه هوا را در جرم حجمی هوا ضرب نماییم . جرم حجمی هوا 0/075 lb.ft3 است . بنابراین حاصل ضرب آن، معادل 0/018 Btu/ft3 .F می باشد .
از این رو می توان فرمول فوق را به شکل زیر ساده کرد :
M[cfm]=(Q [Btu / min⁡])/(0/018× ΔT)

به عنوان مثال : محاسبه ظرفیت فن کویل برای فضاهایی با بار برودتی 9700 Btu/h بشرح ذیل می باشد :
فرضیات :
دمای هوای ورودی به فن کویل 86 °F
دمای هوای خروجی از فن کویل 64/4 °F
ساختمان مسکونی واقع در شهر تهران
M=(9700/60(min⁡ )/(0/018×(86-64/4))
بنابراین فن کویل مناسب برای این فضا ، ظرفیت 400 CFM می باشد .
روش محاسبات سرانگشتی :
در این روش نیز باید بار برودتی ساختمان را داشته باشیم تا بتوان ظرفیت فن کویل را بدست آورد . اما از آنجایی که محاسبه ظرفیت فن کویل بصورت سرانگشتی می باشد ، بار برودتی را نیز می توان بصورت سر انگشتی محاسبه نمود .
در این محاسبات برای شهرهایی با شرایط آب و هوایی مشابه با تهران و برای کابردهای مسکونی و اداری کم تردد معمولاً به ازای هر متر مربع از مساحت ساختمان حدوداً 350 Btu/h تا 400 Btu/h بار برودتی در نظر گرفته می شود . با توجه به مثال قبل ، اگر ظرفیت برودتی 9700 Btu/h را تقسیم بر ظرفیت فن کویل نماییم به عدد تقریبی 24 دست خواهیم یافت . بنابراین برای محاسبه سرانگشتی ظرفیت فن کویل برای کاربردهای مشابه کافیست ظرفیت برودتی بر حسب Btu/h را بر عدد 24 تقسیم نماییم .
به عنوان مثال فن کویل برای یک فضای مسکونی در شهر تهران با مساحت 100 m² به این صورت محاسبه می شود .
Q=100(m²)×400(Btu/h)
=40000/24ظرفیت فن کویل مورد نیاز
با توجه به ظرفیت های موجود در بازار، حداقل ظرفیت 1600 cfm و حداکثر ظرفیت 1800 cfm مناسب می باشد .
ظرفیت محاسبه شده فوق ممکن است توسط یک یا چند دستگاه تامین گردد . تعداد و نوع فن کویل ها در یک فضا ، به سیستم لوله کشی ، تعداد انشعابات و نوع معماری فضاها بستگی دارد .
نحوه انتخاب فن کویل ها
انتخاب نوع فن کویل پس از مشخص شدن ظرفیت آن صورت می پذیرد و به عوامل مختلفی از جمله کاربری فضا ، شرایط معماری و همچنین میزان بودجه اختصاص یافته برای تهیه دستگاه ها بستگی دارد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *