نحوه محاسبه ظرفیت فن کویل

انواع فن کویل
شهریور 5, 1399
پکیج دو مبدل یا پکیج مونوترمیک
شهریور 5, 1399

نحوه محاسبه ظرفیت فن کویل

محاسبه ظرفیت فن کویل امری ساده و در عین حال زمان بر است و پارامترهای زیادی مانند ارتفاع از سطح دریا ، دمای هوای ورودی و خروجی فن کویل ،رطوبت نسبی محیط و … در تعیین ظرفیت آن تاثیر گذار هستند .
ظرفیت فن کویل ها را به دو روش محاسبات مهندسی و محاسبات سر انگشتی می توان بدست آورد . در مشخصات فیزیکی ساختمان و هوای محیط داخلی و خارجی باید در دسترس باشد . ( مشخصاتی مانند جنس دیوارها ، درها ، پنجره ها ، ضریب هدایتی حرارتی آنها ، کاربردی ساختمان ، تعداد افراد ، نوع فعالیت افراد در محیط ، تجهیزات گرمازای نصب شده در محیط و …) اما از آنجایی که در عمل دسترسی به تمام این اطلاعات برای ساختمان های قدیمی و بدون مستندات مهندسی دشوار است . به همین جهت در ساختمان ها محاسبه ظرفیت کویل به صورت انگشتی انجام می پذیرد .
روش محاسبات مهندسی :
برای این منظور ابتدا باید بار برودتی ساختمان محاسبه شود . این کار معمولاً توسط مهندسین مشاور تاسیسات مکانیکی انجام می شود . با داشتن بار برودتی ساختمان ، حجم هوادهی دهی فن کویل قابل محاسبه خواهد بود . برای این منظور از فرمول زیر استفاده می شود :

Q=M.CP.ΔT
که در آن :
Q : بار برودتی ساختمان بر حسب بی تی یو بر دقیقه ( Btu/min )
M : دبی هوای فن کویل بر حسب فوت مکعب بر دقیقه (cfm )
Cp : گرمای ویژه هوا در فشار ثابت که عددی ثابت معادل 0/24 Btu/lb. F
Δ : اختلاف دمای بین هوای ورودی و خروجی فن کویل بر حسب درجه فارنهایت ( F )
برای محاسبه دبی هوا بر حسب cfm ، می بایست گرمای ویژه هوا را در جرم حجمی هوا ضرب نماییم . جرم حجمی هوا 0/075 lb.ft3 است . بنابراین حاصل ضرب آن، معادل 0/018 Btu/ft3 .F می باشد .
از این رو می توان فرمول فوق را به شکل زیر ساده کرد :
M[cfm]=(Q [Btu / min⁡])/(0/018× ΔT)

به عنوان مثال : محاسبه ظرفیت فن کویل برای فضاهایی با بار برودتی 9700 Btu/h بشرح ذیل می باشد :
فرضیات :
دمای هوای ورودی به فن کویل 86 °F
دمای هوای خروجی از فن کویل 64/4 °F
ساختمان مسکونی واقع در شهر تهران
M=(9700/60(min⁡ )/(0/018×(86-64/4))
بنابراین فن کویل مناسب برای این فضا ، ظرفیت 400 CFM می باشد .
روش محاسبات سرانگشتی :
در این روش نیز باید بار برودتی ساختمان را داشته باشیم تا بتوان ظرفیت فن کویل را بدست آورد . اما از آنجایی که محاسبه ظرفیت فن کویل بصورت سرانگشتی می باشد ، بار برودتی را نیز می توان بصورت سر انگشتی محاسبه نمود .
در این محاسبات برای شهرهایی با شرایط آب و هوایی مشابه با تهران و برای کابردهای مسکونی و اداری کم تردد معمولاً به ازای هر متر مربع از مساحت ساختمان حدوداً 350 Btu/h تا 400 Btu/h بار برودتی در نظر گرفته می شود . با توجه به مثال قبل ، اگر ظرفیت برودتی 9700 Btu/h را تقسیم بر ظرفیت فن کویل نماییم به عدد تقریبی 24 دست خواهیم یافت . بنابراین برای محاسبه سرانگشتی ظرفیت فن کویل برای کاربردهای مشابه کافیست ظرفیت برودتی بر حسب Btu/h را بر عدد 24 تقسیم نماییم .
به عنوان مثال فن کویل برای یک فضای مسکونی در شهر تهران با مساحت 100 m² به این صورت محاسبه می شود .
Q=100(m²)×400(Btu/h)
=40000/24ظرفیت فن کویل مورد نیاز
با توجه به ظرفیت های موجود در بازار، حداقل ظرفیت 1600 cfm و حداکثر ظرفیت 1800 cfm مناسب می باشد .
ظرفیت محاسبه شده فوق ممکن است توسط یک یا چند دستگاه تامین گردد . تعداد و نوع فن کویل ها در یک فضا ، به سیستم لوله کشی ، تعداد انشعابات و نوع معماری فضاها بستگی دارد .
نحوه انتخاب فن کویل ها
انتخاب نوع فن کویل پس از مشخص شدن ظرفیت آن صورت می پذیرد و به عوامل مختلفی از جمله کاربری فضا ، شرایط معماری و همچنین میزان بودجه اختصاص یافته برای تهیه دستگاه ها بستگی دارد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *