دیگ چگالشی گسرو Ultrabox 210

توضیحات

نصب آسان و اشغال حداقل فضا به دلیل ابعاد مناسب
دارای کنترلر فوق پیشرفته SIEMENS آلمان
قابلیت برقراری اتصال مدولار تا 16 دستگاه
دارای چرخ جهت جابه جایی سریع و آسان
دارای مبدل حرارتی از جنس استنلس استیل
کاهش چشمگیر مصرف سوخت
مجهز به سیستم دمای بیرونی
بویلر چگالشی زمینی
ظرفیت اسمی ورودی گرمایش (min) : 30.3 kw
ظرفیت اسمی ورودی گرمایش (max) :198.3
ظرفیت اسمی خروجی گرمایش (min80/60):29.5 kw
ظرفیت اسمی خروجی گرمایش ( max 80/60):194.2 kw
ظرفیت اسمی خروجی گرمایش (50/30 min) :32.6 kw
ظرفیت اسمی خروجی گرمایش ( max 50/30) :212.1 kw
راندمان گرمایش (80/60 min) :97.5 kw
راندمان گرمایش ( max 80/60) :97.9 kw
راندمان گرمایش ( min 50/30) :107.2 kw
راندمان گرمایش (50/30 max) :107.0 kw
سطح صدا :72.6 dB(A)
عمق دستگاه :691 m
ارتفاع دستگاه :995 m
طول دستگاه :1750 m
وزن دستگاه :260
Nox class:6
نوع گاز : G20
فشار گاز : 160 pa
فشار آب : 0.86 bar