داکت اسپیلت گرینON/OFF ظرفیت 60000
مرداد 13, 1399
داکت اسپیلت اینورتر گرین ظرفیت 24000
مرداد 13, 1399
Show all

داکت اسپیلت اینورتر گرین ظرفیت 18000

توضیحات

اسپیلت کانالی کم مصرف ( اینورتر ) R410
ارتفاع بسیار مناسب جهت نصب
قابلیت نصب هوای برگشت و کانال هوای تازه
قابلیت تغییر دریچه مکش هوا
مجهز به فیلتر جهت افزایش کیفیت هوا