داکت اسپلیت اینورتر با فشار نرمال اجنرال ظرفیت 45000

توضیحات

این داکت اسپلیت ها طراحی باریک و جمع و جوری دارد.
داکت اجنرال به آسانی نصب می شود .
از دو طرف لوله کشی درین دارد .
کارکرد در دمای پایین محیط از ویژگی های داکت اسپلیت اینورتر اجنرال است .
ظرفیت سرمایش : 12.50 kw
ظرفیت گرمایش : 14 kw
جریان سرمایش : 5.8 A
جریان گرمایش : 5.8 A
شدت صدای یونیت داخلی : 38 dB
شدت صدای یوینت خارجی : 54 dB
طول یونیت داخلی : 1135 mm
عمق یونیت داخلی : 700 mm
ارتفاع یونیت داخلی : 270 mm
طول یونیت خارجی : 900 mm
ارتفاع یونیت خارجی : 1290 mm
عمق یونیت خارجی : 330 mm