TTSE 30 HT3 I اسپلیت اینورتر تراست

توضیحات

تکنولوژی روز دنیا در طراحی اسپلیت های تراست
پایین ترین میزان مصرف برق در کولرگازی تراست
دارای مبرد دوستدار محیط زیست
گاز دستگاه های اسپلیت اینورتر تراست R 410 است .
حداقل نوسانات درجه حرارت
حداکثر سطح آسایش محیط در طراحی کولرگازی تراست
ظرفیت سرمایش : 31000 Btu/h
ظرفیت گرمایش : 31700 Btu/h
جریان مصرفی سرمایش : 12/5 A
جریان مصرفی گرمایش : 13 A
سطح صدای یونیت داخلی : dB) 43)
عمق یونیت داخلی : 1186 mm
ارتفاع یونیت داخلی : 340 mm
طول یونیت داخلی : 258 mm
عمق یونیت خارجی : 953 mm
ارتفاع یونیت خارجی : 433 mm
طول یونیت خارجی : 808 mm
سایز لوله مایع : 9 mm
سایز لوله گاز : 15 mm