اسپیلت ایستاده گرین ظرفیت 36000

توضیحات

کولرگازی گرین دو منظوره و سرد و گرم است .
اسپلیت گرین دارای فیلتر چندگانه جهت تصفیه هوا است .
کمپرسورهای اسپلیت کولرگازی گرین روتاری و اسکرال با مصرف برق کم است .
این اسپلیت ها دارای لوله مسی ،کابل و نصب رایگان است .
ظرفیت سرمایش :36000 Btu/h
ظرفیت گرمایش :37000 Btu/h
جریان مصرفی سرمایش :17 A
جریان مصرفی گرمایش :16 A
سطح صدا :52 dB(A)
عمق یونیت داخلی :1910 m
ارتفاع یونیت داخلی :560 m
طول یونیت داخلی :360 m
عمق یونیت خارجی :902 m
ارتفاع یونیت خارجی :795 m
طول یونیت خارجی : 332 m
وزن یونیت داخلی :50 kg
وزن یونیت خارجی :65 kg
سایز لوله مایع :9.52 mm
سایز لوله گاز :15.88 mm