اسپلیت ایستاده تراست Btu 60000

توضیحات

اسپلیت ایستاده تراست دارای گرمکن الکتریکی کمکی است.
این اسپلیت ها مناسب فضاهای عمومی (بانک ، رستوران ،مسجد و …) است .
برق اسپلیت کولرگازی ایستاده تراست سه فاز است .
ظرفیت سرمایش :60000 Btu/h
ظرفیت گرمایش :63000 Btu/h
جریان مصرفی سرمایش :8.6 A
جریان مصرفی گرمایش :9.8 A
سطح صدا یونیت داخلی :56 dB(A)
سطح صدا یونیت خارجی :64 dB(A)
عمق یوینت داخلی : 605 m
ارتفاع یونیت داخلی : 385 m
طول یونیت داخلی : 1895 m
عمق یونیت خارجی : 938 m
ارتفاع یونیت خارجی : 392 m
طول یونیت خارجی : 1369 m
وزن یونیت داخلی :59.3 kg
وزن یونیت خارجی :113.3 kg
قطر لوله مایع :9.52 mm
قطر لوله گاز :19.05 mm