اسپلیت ایستاده تراستBtu 50000
آبان 28, 1399
اسپلیت ایستاده تراست 100000 Btu
آبان 28, 1399
Show all

اسپلیت ایستاده تراست Btu 60000

توضیحات

اسپلیت ایستاده تراست دارای گرمکن الکتریکی کمکی است.
این اسپلیت ها مناسب فضاهای عمومی (بانک ، رستوران ،مسجد و …) است .
برق اسپلیت کولرگازی ایستاده تراست سه فاز است .
ظرفیت سرمایش :60000 Btu/h
ظرفیت گرمایش :63000 Btu/h
جریان مصرفی سرمایش :8.6 A
جریان مصرفی گرمایش :9.8 A
سطح صدا یونیت داخلی :56 dB(A)
سطح صدا یونیت خارجی :64 dB(A)
عمق یوینت داخلی : 605 m
ارتفاع یونیت داخلی : 385 m
طول یونیت داخلی : 1895 m
عمق یونیت خارجی : 938 m
ارتفاع یونیت خارجی : 392 m
طول یونیت خارجی : 1369 m
وزن یونیت داخلی :59.3 kg
وزن یونیت خارجی :113.3 kg
قطر لوله مایع :9.52 mm
قطر لوله گاز :19.05 mm