اسپیلت ایستاده گرین ظرفیت 60000

توضیحات

کولرگازی گرین دو منظوره و سرد و گرم است .
اسپلیت گرین دارای فیلتر چندگانه جهت تصفیه هوا است .
کمپرسورهای اسپلیت کولرگازی گرین روتاری و اسکرال با مصرف برق کم است .
این اسپلیت ها دارای لوله مسی ،کابل و نصب رایگان است .
ظرفیت سرمایش :55000 Btu/h
ظرفیت گرمایش :56000 Btu/h
جریان سرمایش :9.3 A
جریان گرمایش :8.8 A
سطح صدا :54 dB(A)
عمق یونیت داخلی :1910 m
ارتفاع یونیت داخلی :560 m
طول یونیت داخلی :360 m
عمق یونیت خارجی :1255 m
ارتفاع یونیت خارجی :340 m
طول یونیت خارجی :945 m
وزن یونیت داخلی :54 kg
وزن یونیت خارجی :120 kg
سایز لوله مایع :9.52 mm
سایز لوله گاز: 19.05 mm