TTSE 09 HT1 I اسپلیت اینورتر تراست

توضیحات

تکنولوژی روز دنیا در طراحی اسپلیت های تراست
پایین ترین میزان مصرف برق در کولرگازی تراست
دارای مبرد دوستدار محیط زیست
گاز دستگاه های اسپلیت اینورتر تراست R 410 است .
حداقل نوسانات درجه حرارت
حداکثر سطح آسایش محیط در طراحی کولرگازی تراست
ظرفیت سرمایش :8742 Btu/h
ظرفیت گرمایش : 8737 Btu/h
جریان مصرفی سرمایش : 3/4 A
جریان مصرفی گرمایش : 2/9 A
عمق یونیت داخلی : 777 mm
ارتفاع یونیت داخلی : 250 mm
طول یونیت داخلی : 201 mm
سطح صدای یونیت داخلی: dB) 33)
عمق یونیت خارجی : 798 mm
ارتفاع یونیت خارجی : 356 mm
طول یونیت خارجی : 575 mm
سایز لوله مایع : 6 mm
سایز لوله گاز : 9 mm