ZMSA – 12H01RAFA اسپلیت ON/OFF زانتی

توضیحات

سپلیت های کولرگازی زانتی با استفاده از گاز R410(سازگار با محیط) کار می کند .
این کولرگازی ها موجب صرفه جویی در مصرف برق می شوند .
سیستم Turbo(جهت خنک کنندگی سریع محیط) از قابلیت های اسپلیت زانتی می باشد .
پرتاب باد کولرگازی رانتی چهار جهته است .
ظرفیت سرمایش : 12000 Btu/h
ظرفیت گرمایش : 12500 Btu/h
جریان مصرفی سرمایش : 4/2 A
جریان مصرفی گرمایش : 4/1 A
سطح صدای یونیت داخلی : dB 40
عمق یونیت داخلی : 802 mm
ارتفاع یونیت داخلی : 189 mm
طول یونیت داخلی : 297 mm
عمق یونیت خارجی : 800 mm
ارتفاع یونیت خارجی : 333 mm
طول یونیت خارجی : 554 mm
سایز لوله مایع : 6.35 mm
سایز لوله گاز : 12.7 mm