پکیج های تک مبدل یا پکیج بی ترمیک

پکیج های تک مبدل یا پکیج بی ترمیک

پکیج های تک مبدل یا بی ترمیک (Bithermic)
در این نوع پکیج ها از نوعی مبدل تحت عنوان مبدل اصلی دوبل( Double Gas Water Heat Exchanger) استفاده می شود.
ساختار این مبدل ها به گونه ای می باشد که آبگرم مصرفی(بهداشتی) و همچنین آب سیستم گرمایش، هر دو بر اثر تماس مستقیم با شعله مشعل (Burner) گرم می شوند.
در این نوع پکیج ها برای تامین گرمایش محیط ، پمپ دستگاه آب سیستم گرمایش را از داخل این مبدل عبور داده و پس از گرم شدن به رادیاتورها می رساند.
برای تامین ابگرم مصرفی(بهداشتی)، هنگامی که شیر آبگرم باز می گردد، پمپ آب سیستم گرمایش را از داخل این مبدل عبور داده و پس از گرم شدن به رادیاتورها می رساند.
برای تامین آبگرم مصرفی (بهداشتی)، هنگامی که شیر آبگرم باز می گردد، پمپ دستگاه، که آب سیستم گرمایش را می چرخاند، متوقف شده و تنها آبسرد ورودی وارد مبدل می گردد توسط شعله مشعل(Burner) گرم شده و در نهایت به مصرف می رسد و دقیقا شبیه یک آبگرمکن فوری دیواری عمل می کند. در این سیستم کنترل دمای آبگرم حین مصرف، تا حدودی دچار نوسان می گردد.
از طرفی با توجه به این که در این نوع از مبدل ها آبگرم مصرفی با شعله مشعل تماس مستقیم دارد، رسوب گذاری زود هنگام آنها نیز یکی دیگر از عواملی می باشد که استفاده از این نوع سیستم ها را محدود می سازد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *