مطالب

انواع سیستم تهویه مطبوع

انواع سیستم تهویه مطبوع

۱- سیستم جذبی مانند چیلرهای جذبی

سیستم های تبرید جذبی بر اساس فرآیند شیمیایی موجب جذب گرما و تولید سرما می شوند. در این سیستم مادۀ مبرد آب است که تحت فشار بسیارپایین و در دمایی کم تبخیر شده و گرمای تبخیر را از سیال ثانویه آب در گردش سیستم سرمایش( می گیرد و بخارهای حاصل از این فرآیند توسط مادۀ جاذب جذب میشود.

۲-  سیستم های تبخیری مانند کولر های آبی

فرآیند کولر آبی بدین صورت است که هوای داغ از میان پدها وارد کولر شده و این هوای داغ کمک می کند تا قطرات آب تبخیر شوند و به شکل گاز درآیند در این زمان این گاز خنک بوسیله فن به داخل محیط دمیده می شود. فرآیند تبخیر آب مانند تبخیر آب سرد بر رویدستان شما در یک روز گرم است .

۳- سیستم تبرید تراکمی مانند کولر گازی پنجره ای و اسپیلت و چیلر های آبی و هوایی و پکیج ها

اساس کارکرد سیستم های تبرید تراکمی بر مبنای چرخش سیال مبرد در یک چرخه بسته است .این سیال در طول چرخش در چرخه تبرید به طور متناوب منبسط و فشرده می شود .حتی در مواردی از مایع به گاز و بالعکس تغییر فاز می دهد .به این ترتیب می تواند میزان مشخصی از گرمای موجود در یک فضای بسته را جذب کند و به فضای آزاد بیرون منتقل نماید .در نتیجه باعث خنک شدن فضاهای بسته می شود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *