مطالب

دودکش پکیج

دودکش پکیج

مقررات مربوط به دودکش دستگاه های گازسوز ساختمان ها 

کلیات :

به منظور تخلیه کامل محصولات احتراق دستگاه های گازسوز و به عنوان بنیان تامین ایمنی و حفظ جان ساکنین ساختمان ها طراحی و اجرا و کنترل دودکش های دستگاه های گازسوز بر اساس اصول مهندسی الزامی است .

دودکش دستگاه های پکیج محفظه باز بدون فن

حداقل قطر دودکش دستگاه پکیج نباید از ۱۵ سانتی متر کوچکتر باشد .

حداقل ارتفاع دودکش پکیج های بدون فن ۴ متر می باشد .

حداقل ارتفاع عمودی دودکش قبل از نصب به مجرای دودکش روی دیوار دو برابر قطر دودکش سانتی متر ۳۰=۱۵*۲ می باشد .

قطر دودکش پکیج نباید کمتر از قطر محل خروج محصولات دستگاه گازسوز باشد .

هر دستگاه پکیج باید دارای دودکش مستقل باشد .

قطر لوله های رابطه باید مساوی یا بزرگتر از اندازه محل خروج محصولات احتراق دستگاه های گازسوز باشد .

حداکثر طول لوله دود کش پکیج رابطه باید ۴۵/۰ متر به ازا هر ۵/۲ سانتی متر قطر لوله رابط باشد . در صورتی که طول لوله رابطه ۴۵/۰ متر برای هر ۵/۲ سانتی متر قطر بیشتر باشد باید از طریق افزایش قطر یا لوله رابط و یا ارتفاع کل دودکش ظرفیت مورد نظر تامین گردد .

برای جلوگیری از افزایش قطر و ارتفاع دودکش باید سعی گردد از طول های افقی و زانو های اضافی اجتناب گردد و قسمت افقی شیبی برابر ۳% رو به بالا داشته باشد .

انتهای کلیه دودکش ها باید حداقل یک متر از سطح پشت بام بالاتر بوده و از دیوار های جانبی حداقل ۳ متر فاصله داشته باشد در صورتی که فاصله کمتر از ۳ متر باشد انتهالی دودکش باید حداقل ۶۰ سانتی متر از بلندترین دیوار مجاور بالاتر قرار گیرد و مجهز به کلاهک H   باشد .

قسمت قائم دودکش باید روی پایه های مناسب قرار گیرد تا وزن به پایه منتقل شود . ضمنا طول قائم دودکش توسط بست های مناسب به دیوار محکم گردد .

دودکش باید با عایق مناسب پوشانده شود .

دودکش باید ثابت و محکم باشد و در برابر باد ، بخار آب و عوامل مکانیکی دیگر مقاوم باشد .

عبور دودکش از فضای داخلی و سقف کاذب حمام مجاز نمی باشد .

چنانچه دودکش در داخل داکت نصب شود ، داکت ویژه دودکش ها باید از بالا به هوای آزاد ارتباط داشته باشد . این داکت نباید به فضای داخلی ساختمان راه داشته باشد .

محل های اتصال قسمت های مختلف دودکش باید بصورت کاملا درزبند و دودبند باشد .

استفادده از قطعات لوله های سیمانی پیش ساخته سر صاف ( لب به لب ) ممنوع است و باید از نوع نر و ماده ( فنجانی ) استفاده شود و محل اتصال بندهای دودکش سیمانی با استفاده از خاک نسور و سیمان دودبند گردد .

استفاده از لوله های قابل انعطاف (خرطومی یا آکاردئونی) آلومینیومی به عنوان دودکش ممنوع است .

حداقل فاصله کلاهک دودکش با کولر هالی آبی و دریچه های تامین هوای ساختمان باید ۳ متر در نظر گرفته شود

کلاهک تعدیل دودکش و کنترل نشت دود ( محصولات احتراق به محیط )  

کلاهک تعدیل دودکش جزئی از پکیج های محفظه باز بوده و در بالاترین قسمت پکیج همراه با خروجی دودکش قرار دارد .

مزایای کلاهک تعدیل

  1. باعث کاهش سرعت بالا رفتن محصولات احتراق ( دود ) از دودکش شده و راندمان وسیله حرارتی را بالا می برد .
  2. از بروز پس جریان بر روی لوله دودکش یا هواکش و ورود آن بر روی شعله جلوگیری و شعله را از خاموش شدن محافظت می نماید .
  3. در صورت بروز مکش ناگهانی بر روی دودکش در اثر گردباد از ورود آن ممانعت می نماید .
  4. در صورت گرفتگی نسبی دودکش و یا نبودن مکش در خارج ساختمان به خارج شدن دود و محصولات احتراق کمک می نماید ( توسط کنترل نشت دود محافظت می گردد )

کنترل نشت دود (ترموستات دودکش)

کنترل نشت دود یا ترموستات دودکش یک ترموسوئسچ حرارتی است که از نوع معمولا بسته می باشد و در دمای C 72 باز می شود و با پائین آمدن دما، کنتاکت آن بسته می شود ، بنابراین در صورتی که محصولات احتراق به محیط نصب پکیج نشت نماید ، با گرم شدن این ترموستات و در نتیجه قطع شدن آن ، دستگاه پکیج نیز قطع می شود و تا سرد شدن کلاهک این عمل قطع ادامه دارد .

دودکش پکیج احتراق محفظه بسته

  ) که محفظه احتراق آن به صورت هوابند و مجزا از محیط نصب می باشد Cدر پکیج محفظه بسته ( نوع

یک فن در بالای محفظه احتراق قرار دارد و گاز های حاصل از احتراق از یک لوله به بیرون ساختمان تخلیه می شود و سپس به دلیل اختلاف فشار ایجاد شده در محفظه احتراق هوای مورد نیاز برای احتراق از لوله دیگر و از فضای خارج از محل نصب پکیج تامین می شود . این لوله ها می توانند به صورت دوجداره بوده و یا خیلی نزدیک به و به صورت مجزا باشند . از ویژگی های عمده این پکیج این است که اولا هوای احتراق از محیط محل نصب تامین نمی گردد و ثانیا به دلیل استفاده از فن نیاز به نصب دودکش مرتفع برای خروج محصولات احتراق نمی باشد .

حالت های مختلف دودکش های پکیج محفظه بسته

حالت های مختلف دودکش پکیج های محفظه بسته با کد شناسایی زیر مشخص می شوند :

عدد از ( ۱ ) الی (۳ ) : حالت های مختلف خروج محصولات احتراق

عدد از ( ۱ ) الی (۸ ) : نحوه تامین هوای تازه و تخلیه گاز های حاصل از احتراق

c : پکیج دارای محفظه احتراق هوابندی شده و بدون منفذ

ابتدا به شرح اعداد  وسط که از یک تا ۸ می باشد می پردازیم :

C1 : پکیج محفظه بسته با لوله های افقی هم محور یا نزدیک به هم برای خروج محصولات احتراق و تامین

هوای احتراق

C2 : استفاده از دودکش مشترک و وصل چند دستگاه پکیج به این دودکش به کمک لوله های رابط هم

محور یا نزدیک به هم که از یکی هوای احتراق دارد و از دیگر محصولات احتراق به لوله مشترک تخلیه می شود .

C3 : برای اتصال دو لوله هم محور و یا نزدیک به هم عمودی به طوری که شرایط وزش باد ( فشار ) مشابه

دارند .

C4 : برای دو لوله هم مرکز یا نزدیک به هم مشترک ( جهت خروج گاز های حاصل از احتراق و تامین  

هوای تازه ) که برای بیش از یک دستگاه پکیج مورد استفاده قرار می گیرد . و هر دستگاه توسط لوله های رابط هم محور یا خیلی نزدیک به هم به لوله های اصلی مشترک وصل می شود .

  C5 : دو لوله مجزا به دستگاه پکیج وصل می شود ، یکی جهت خروج محصولات احتراق و دیگری جهت تامین هوای احتراق

 C6 : تامین هوای احتراق و خروج محصولات احتراق به سیستم مستقلی متصل می شود که جداگانه تایید

شده و به بازار عرضه می گردد .

  C7 :  از طریق کانال های عمودی و کلاهک تعدیل که در فضای زیر شیروانی قرار گرفته و در فضای زیر

زیر شیروانی به دودکش عمودی دیگری وصل می شود و هوای احتراق از فضای زیر شیروانی تامین می گردد .

C8  : تخلیه دود به صورت مشترک یا منفرد به صورت عمودی یا از طریق سقف و مکش هوای مورد نیاز از

طریق دیوار خارجی می باشد .

شرح عدد آخر از ۱ تا ۳ :

C ( _ ) 1   : کشش طبیعی

C ( _ ) 2   : تخلیه گاز های حاصل از احتراق و تامین هوای احتراق توسط فن بالای محفظه احتراق تامین میشود .

C ( _ ) 3   : تخلیه گاز حاصل از احتراق و تامین هوای احتراق با فن تعبیه شده زیر محفظه احتراق

شکل مختلف دودکش پکیج محفظه بسته

مدل های فن دار پکیج ایران رادیاتور ECO22FF. ECO24FF. M24FF.M28FF.L24FF.L28FF.L36FF.A22FF.A24FF.C22FF.C24FF

پکیج های فن دار بصورت پیش فرض بر اساس گروه C طراحی شده اند ولی می توانند به عنوان گروه B نیز مورداستفاده قرار گیرند . با توجه به نوع طراحی این پکیج ها می توان اصولی را مد نظر قرار داد تا تمامی حالت های نصب ممکن در اختیار نصابان و مهندسین قرار گیرد .

اتصال پکیج محفظه بسته به دودکش استاندارد دوجداره

دودکش استاندارد به صورت افقی دو جداره (هم محور) می باشد که قطر جدار داخلی ۶۰ میلی متر و قطر جدار خارجی ۱۰۰ میلی متر می باشد . زانوی متصل به مجرای خروجی دودکش دستگاه قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه را حول محور عمودی آن دارا می باشد . برای عبور دودکش دوجداره از دیوار خارجی یک شکاف دایره ای به قطر ۱۰۵ میلی متر باید ایجاد نمود . ضمنا دودکش دوجداره باید شیبی برابر ۵ میلی متر برای هر متر طول لوله دودکش داشته باشد که این شیب به طرف دیوار خارجی است و از ورود آب باران به داخل دستگاه پکیج جلوگیری می کند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *