روش-راه-اندازی-و-تعمیرکولرگازی-اسپلیت

روش-راه-اندازی-و-تعمیرکولرگازی-اسپلیت

برای راه اندازی کولرگازی های اسپلیت باید مراحل زیرقبل از روشن کردن دستگاه انجام پذیرد:
1- تخلیه هوای بین دو یونیت
2- نشت یابی

نصب و راه اندازی کولرگازی اسپلیت :
تجهيزات مورد نياز براي تخليه هواي سيستم در جدول زير آورده شده است

درشکل زیراجزای پمپ تخلیه هوا را مشاهده میکنید.

در شكل اجزاي شيلنگ شارژ را مشاهده ميکنید .

نگهداری و تعمیر کولرهای گازی اسپلیت

یکی ازجمله مسائلی که بایددر استفاده بهینه از تجهیزات مورد توجه قرار گیرد سرویس و نگهداری به موقع آنها می باشد.

عیب یابی کولرگازی اسپلیت
كولرهاي گازي اسپلیت همانند ساير تجهيزات الکتریکی ومکانیکی دچار عيوبي مي شوند كه شناخت و چگونگي رفع عيب آن براي تكنسين ها و حتي مصرف کنندگان اين تجهيزات لازم و ضروري مي باشد. عيوب را مي توان به دو دسته تقسيم كرد یکسری عیوبی كه مصرف کنندگان بايد آن را بشناسند و قادر به رفع عيب آن خواهند بود و سري دوم عيوبي كه حتماً بايد توسط یک تكنسين متخصص تشخیص و رفع عيب گردد.

تشریح کدهای خطا کولرگازی اسپلیت
خطاهای كولرگازی با توجه به نوع آن دارای علائم متفاوتي است در زير به یک نمونه از آن اشاره مي شود:
– این خطا ایراد در سنسور محیطی کولر می باشد – خرابی سنسور محیطی کولر مقدار مقاومت سنسوربررسی شود. E2
– خطا در سنسور پایپ – سنسور متصل به اواپراتور- مقدار اهم سنسور پایپ چک شود. E3
بررسی سنسور پایپ وتعویض آن (OUTDOOR UNIT)- خطا در یونیت بیرونی E4
– خطا ایراد در فن بلوور داخلی می باشد – مقدار اهم فن بلوور چک شود – سوختگی فن بلوور- خرابی E5
– مشکل در کابل های ارتباطی بین دو یونیت داخل و خارج می باشد. E7
– یخ زداییو یا دیفراستDF
– خطای سنسور محیطی می باشد- خرابی سنسور محیطی دستگاه مقدار مقاومت سنسور محیطی چک شود- فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کنید. F9
– خطای سنسور پایپ می باشد – سنسور متصل به اواپراتور – مقدار اهم سنسور پایپ چک شود. F8
– خطای دیفراست می باشد – خرابی دیفراست مقدار اهم بررسی شود. F7
بیشترین عیب هایی که در کولرهای گازی اسپلیت به وجود می آید به شرح زیر است

برای کولرهای گازی اسپلیت نشانه های زیر دلیل بر عملکرد نادرست دستگاه نبوده و سیستم به طور طبیعی عمل می نماید.

روش های تست عملکرد اجزا و قطعات کولرهای گازی اسپلیت
Thermistor تست سنسور
می باشند. مقاومتاین سنسورها در دمای 25 درجه سلسیوس 204CT و 103AT-1 سنسورهای کولرگازی از لحاظ کارکرد و مقاومت دارای دو مدل
به شرح زیر است :

103AT-1 = 10 KΩ
204CT = 200 KΩ

در صورتی که مقاومت سنسور با توجه به جدول مقاومت/ دما مناسب بود، سوکت سنسور را در محل خود بر روی برد قرار دهید.
پس از روشن نمودن دستگاه، توسط ولت متر، ولتاژ پایه های سنسور را اندازه گیری نمایید. ولتاژ باید در حدود 5/4 الی 5 ولت باشد

در کولرهای گازی اسپلیت(Capacitor) تست خازن
برحسب سنجیده می شود. μF همان طور که می دانید خازن وسیله ای است که انرژی الکتریسیته را درخود ذخیره می کند و ظرفیت آن
روش های تست خازن درکولرهای گازی اسپلیت
1- با استفاده از خازن سنج امکان سنجش دقیق ظرفیت خازن امکان پذیرمی باشد.
2- تست ظاهری، چنانچه روی خازن اثرات برآمدگی یا تیرگی دیده شود دلیل بر خراب بودن آن می باشد.
3-استفاده از (آوومترعقربه ای) است.ابتدا خازن را شارژکنید. با وصل کردن دو سر سیم های اهم متربه دو سر خازن ، چنانچه عقربه به سرعت
تا انتها رفته و دوباره به آرامی تا وسط صفحه برگشته و از آنجا به کندی به جای اول خود برگردد در این صورت خازن سالم . در غیر این صورت
معیوب است .

در کولرهای گازی اسپلیت (Step Motor) تست موتور دمپر
موتور دمپر کولرهای گازی اسپلیت در دو مدل پنج سیم و شش سیم می باشند که روش تست هر کدام به صورت زیراست:
1 – کانکتور موتور دمپر را جدا کنید.
2 – توسط اهم متر و با توجه به جدول، سیم های موتور دمپر را نیز چک کنید

تست ترانسفورماتور در کولرهای گازی اسپلیت
ترانس هایی که برای کولرهای گازی به کار برده می شونداز نوع کاهنده بوده و ولتاژ خروجی را به 9 و 12 ولت می رسانند.
برای تست ترانس ها هم می توان از تست ولتاژ استفاده نمود و هم می توان از تست اهم استفاده نمود.

تست ولتاژ خروجی کولرهای گازی اسپلیت
برای تست ولتاژ خروجی، کابل ورودی ترانس باید در محل خود بر روی برد متصل باشد یعنی برق با ولتاژ220 ولت به ترانس وارد شود. کابل یا کانکتور خروجی ترانس را از برد جدا کنید، ولتاژ خروجی را اندازه بگیرید، در صورتی که عدد نشان داده شده با عدد خروجی درج شده بر روی بدنه ترانس برابر بود، ترانس سالم است.
تست مقاومت اهمی کولرهای گازی اسپلیت
ابتدا کابل های ترانس را از برد جدا نمایید و مطابق با جدول زیرآن را تست نمایید

تست موتور فن خارجی کولرهای گازی اسپلیت
تست موتور فن های خارجی در دو مدل معمولی و اینورتر به شرح زیر است :
را به شرح Start و Running قرارمی دهیم و مقاومت سیم پیج های X10 برای تست موتور فن ، اهم متررا بر روی رنج : AC تست موتور فن خارجی
جدول زیر اندازه گیری می نماییم
AC تست موتور فن خارجی

کولرهای BLDC تست عملکرد الکتریکی موتور فن
شش پین می باشد.BLDC با کانکتور موتور فن BLDC تست زیر برای تمامی موتور فن های
1 – دستگاه را روشن کنید. در صورتی که موتور فن از ابتدا کار نکرد کابل موتور فن را از برد اصلی جدا کنیدو مقاومت پایه های 5 و 6 را روی کانکتور کابل موتور فن تست کنید. در صورت وجود اتصال کوتاه موتور فن معیوب است. آن را تعویض کنید.
2 – در صورتی که بعد از روشن کردن دستگاه موتور فن شروع به کار کرد دستگاه را خاموش و کانکتور موتور فن را از برد اصلی جدا کنید و دستگاه را روشن کنید. ولتاژ پایه های 1 و 3 کانکتور موتور فن روی برداصلی را اندازه گیری کنید.
باشد. در صورت صحیح نبودن ولتاژ برد اصلی را تعویض کنید.DC ولتاژ باید بین 280 الی 310 ولت
3 – دستگاه را روشن نموده و کابل موتور فن را به برد وصل نمایید. ولتاژ بین پایه 3 و 4 کانکتور موتور فن روی برد اصلی را اندازه گیری کنید.
). در صورت صحیح نبودن ولتاژ برد اصلی معیوب است. DC با تلرانس 1 باشد. (5/13 الی 5/16 ولت DC ولتاژ باید 15 باشد
باشد.DC 4 – ولتاژ بین پایه 3 و 5 کانکتور موتور فن روی برد اصلی را اندازه گیری کنید. ولتاژباید 1 الی 5 ولت
درصورت صحیح نبودن ولتاژبرداصلی معیوب است.
باشد.DC 5 – ولتاژ بین پایه 3 و 5 کانکتور موتور فن روی برد اصلی را اندازه گیری کنید. ولتاژباید 8 الی 9 ولت
درصورت صحیح نبودن ولتاژبرداصلی معیوب است.
کولرهای اسپلیت BLDC تست عملکرد مکانیکی موتور فن
شفت موتور فن را توسط دست بچرخانید. در صورتی که شفت به راحتی بچرخد موتور فن سالم است، در غیر این صورت:
1 – شفت قفل کرده است.
2 – مدار داخلی موتور قطع شده است.
3 – سیم پیچ موتور قطع شده است.
تست موتور فن داخلی AC : در صورتی که اتصال کانکتور موتور فن روی برد درست بوده باشد ولتاژ پایه 3 و پایه 5 کانکتور مربوط به موتور فن بر روی برد را تست کنید . ولتاژنرمال 180ولت AC است. در صورتی که 180 ولت وجود داشته باشد و موتور راه اندازی نگردد موتور فن معیوب است و اگر ولتاژ وجود نداشت ، برد داخلی معیوب است.

تست اورلود کولرهای گازی اسپلیت
کمپرسورهای روتاری از نظر اورلود به دونوع داخلی و خارجی ( External Overload و ( Internal Overload تقسیم می شوند. قطعه اورلود برای حفاظت سیم پیچ کمپرسور جریان بیش از حد از شبکه دریافت می کند نصب می گردد.
در مواردی که اورلود از نوع داخلی است ، این قطعه در درون پوسته کمپرسور نصب می گردد. در هر دو صورت اورلود در مسیر سیم پیچ مشترک یا COM قرار میگیرد.

برای تست کمپرسور کولرگازی اسپلیت ، سه روش را به ترتیب تست نمایید:
1 – تست سیم پیچ
2 – تست (صدا)
3 – تست کارکرد(فشار)
تست سیم پیچ کولرهای گازی اسپلیت
برای تست سیم پیچ های کمپرسور به روش زیر عمل کنید:
سر سیم های کمپرسور را جدا نمایید و کانکتورها را از روغن پاک کنید.
کانکتورها را توسط اهم متر دو به دو چک کنید. کانکتورهای R و S بیشترین اهم را دارند. درصورتی که درتست ، هرکدام از سیم پیچ ها قطع بود کمپرسور معیوب است. در زمانی که کمپرسور اورلود کند ارتباط کانکتور مشترک یا COM با دیگر کانکتورها قطع است (اورلود داخل سیم پیچ ) در این صورت بدنه کمپرسور را خنک کنید و مجددا میزان اهم را چک کنید.
درصورتی که مقاومت کانکتورها صحیح بود کانکتورها را یک به یک با بدنه کمپرسور توسط آوومتر چک نمایید.یک سر فیش اهم متر را یک به یک به هرکدام از کانکتورهای C-R-S بزنید وسردیگر را به بدنه موتورتماس دهید. در صورتی که ارتباطی برقرار گردد نشان دهنده خرابی کمپرسور و سیم پیچ آن می باشد. لازم به ذکر است که سیم پیچ C-R سیم پیچ اصلی یا Main سیم پیچ C-S سیم پیچ کمکی یا SUB می باشد.

تست شیر یک طرفه کولرهای گازی اسپلیت (Check Valve)
شیر یکطرفه در دستگاه های سرد و گرم برای اضافه نمودن طول لوله مویین در حالت گرمایش استفاده می شود. در حالت گرمایش مبرد پس از عبور از لوله مویین وارد شیر ی کطرفه می شود. توپی موجود در شیر موجب مسدود شدن مسیر می شود و موجب عبور مبرد از لوله مویین اضافه برای کاهش بیشتر دما و فشار می گردد.
تست شیر چهارطرفه کولرهای گازی اسپلیت
در حالت گرمایش، شیر برقی مسیر دستگاه حرکت مبرد را معکوس می کند. به صورتی که گاز خروجی ازکمپرسور به جای کندانسر وارد اواپراتور می شود و بعد از تبادل گرما با هوای داخل محیط، مبرد وارد لوله مویی شده و پس از عبور از کندانسر مجدداً وارد کمپرسور می گردد.
در حالت گرمایش، زمانی که دستگاه توسط کاربر روشن می شود ابتدا برد فرمان به شیر برقی می دهد و بوبین که توسط برق 220 ولت تغدیه می شود به صورت مغناطیسی عمل نموده و موجب حرکت سیلندرشیر می شود. در این زمان سیکل معکوس می شود. سپس کمپرسور و موتور فن خارجی وارد مدار می شود. در حالت گرمایش، موتور فن داخلی برای عدم تبادل هوای سرد محیط در ابتدای روشن کردن دستگاه وارد مدار نمی شود و تنها زمانی موتور فن و پروانه فن داخلی کار می کنند که سنسور لوله اواپراتور با سنس دمای گاز داغ ورودی فرمان دهد. در این حالت موتور فن داخلی شروع به کار می کند.
در حالت گرمایش به علت سرمای هوای محیط یونیت خارجی و همچنین ورود مایع سرد به کندانسر، بدنه کندانسر یخ می زند. در این حالت موتور فن داخلی و خارجی قطع می شود و دستگاه وارد حالت دیفراست (یخ زدایی) می گردد. با معکوس شدن شیر برقی، گاز داغ وارد کندانسر می شود (در این حالت تنها کمپرسورکار می کند)
طول زمان حالت دیفراست بستگی به دمای هوای بیرون ندارد. در صورتی که دمای هوای بیرون سردتر باشد دوره های دیفراست بیشتر می شود در صورت کمبود گاز نیز حالت دیفراست سریع تر اتفاق می افتد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *