مطالب

کولرگازی چگونه کار می کند؟

کولرگازی چگونه کار می کند؟

کولرگازی نوعی سیستم تهویه مطبوع است که به صورت تبخیری یا تراکمی عمل می کند و باعث سرد شدن محیط میشود.

در گذشته از کولرهای گازی فقط برای سرد کردن استفاده می شد ولی درحال حاضر مدل های جدید تر این محصول امکان ایجاد گرمایش را هم دارند.

یعنی شما از کولرهای گازی در فصل زمستان هم میتوانید برای گرم کردن ساختمان استفاده کنید .

انواع کولرهای گازی

کولرهای گازی به دو دسته تقسیم می شوند:

کولرگازی یک تیکه

کولرگازی دو تیکه یا کولراسپلیت

بازگشت به لیست