شیر و زانو گرما ( اصلی)

400,000تومان

لوازم نصب  رادیاتور شامل :

  • شیر و زانو

موجود

شناسه محصول: 2084872160411